Abonnementen

Titel: Be Prepared
Periodiciteit: driemaandelijks
ISSN: 2507-1084
Status: STOPGEZET

Vraag uw abonnement op het tijdschrift Be Prepared via cedric.depauw@diekeure.be.

De duur van het abonnement valt samen met het lopende kalenderjaar. Abonnementen worden automatisch verlengd, tenzij ze worden opgezegd, hetzij per brief (die Keure, Professional Publishing, Kleine Pathoekeweg 3, B-8000 Brugge), hetzij per e-mail (abonnementen@diekeure.be). De opzegging moet gebeuren ten laatste drie maanden voor het einde van het lopende kalenderjaar.