Abonnementen

Titel: Be Prepared
Periodiciteit: driemaandelijks
ISSN: 2507-1084
Bestelcode: 201 229 000
Prijzen (2022), incl. btw: België: € 90
  EU-landen: € 101
  studenten en stagiairs: € 46
  los nummer: € 24
Verzendingskosten: inbegrepen

Vraag uw abonnement op het tijdschrift Be Prepared via cedric.depauw@diekeure.be.

De duur van het abonnement valt samen met het lopende kalenderjaar. Abonnementen worden automatisch verlengd, tenzij ze worden opgezegd, hetzij per brief (die Keure, Professional Publishing, Kleine Pathoekeweg 3, B-8000 Brugge), hetzij per e-mail (abonnementen@diekeure.be). De opzegging moet gebeuren ten laatste drie maanden voor het einde van het lopende kalenderjaar.