Abonnementen

Titel: Be Prepared
Periodiciteit: driemaandelijks
ISSN: 2507-1084
Bestelcode: 201 199 000
Prijzen (2019), incl. btw: België: € 79
  EU-landen: € 90
  studenten en stagiairs: € 39
  los nummer: € 20
Verzendingskosten: inbegrepen

Om u te abonneren op het tijdschrift Be Prepared neemt u contact op met de abonnementendienst van die Keure op het e-mailadres abonnementen@diekeure.be.

De duur van het abonnement valt samen met het lopende kalenderjaar. Abonnementen worden automatisch verlengd, tenzij ze worden opgezegd, hetzij per brief (die Keure, Professional Publishing, Kleine Pathoekeweg 3, B-8000 Brugge), hetzij per e-mail (abonnementen@diekeure.be). De opzegging moet gebeuren ten laatste drie maanden voor het einde van het lopende kalenderjaar.

Klik hier om de cataloguspagina van het tijdschrift Be Prepared te openen.